Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest to działanie nakierowane na realne bezpieczeństwo funkcjonowania schematu informatycznego. Spowija wszystkie działania wykonawcze a także biurowe, poświęcające się wyszukiwaniu potencjalnych zagrożeń, na jakie nadstawiony jest wytypowany system. Dzięki kontrolą bezpieczeństwa wykrywane bywają złe obszary aparatu, co pozwala na ich polepszenie tak więc dzięki temu zmniejsza się zagrożenie zgyby namiarów lub dostępu do nich przez persony nieobjęte zgodą. Codzienne weryfikowania bezpieczeństwa namiarów pozwala odnotować realne niebezpieczeństwa i je wyeliminować, nim się ukażą. Patrząc na epizod, że systemy informatyczne ukierunkowują operowanie marek każdej objętości, operujących w każdych branżach, okresowe audyty bezpieczeństwa informatycznego stają się elementem wspierającym właściwą kuratelę systemów informatycznych.

W ten oto sposób rzeczywiście możemy rozróżnić parę korzyści następujących z przeprowadzenia nadzoru bezpieczeństwa i bywa to tak więc szczegółowa weryfikacja poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, sposobne ekspresowe wykrycie słabych części w systemie zabezpieczeń wraz z oceną możliwych zagrożeń, ukazanie wiarygodności dla kontrahentów, sporządzenie polityki bezpieczeństwa oraz wszczepienie jej do szyku jak też usprawnienie czynności sieci teleinformatycznej jak również właściwe dysponowanie nią.